pretraga
 Pretraga
 Kako nas kontaktirati?

Plan namjene i korištenja

U skladu sa članom 30. i 31. Zakona o komunikacijama BiH, a imajući u vidu opšti značaj i potrebu racionalnog korištenja radiofrekvencijskog spektra kao ograničenog prirodnog resursa i zajedničkog i opšteg dobra zemlje, Regulatorna agencija za komunikacije izradila je ovaj “Plan namjene i korištenja radiofrekvencijskog spektra za Bosnu i Hercegovinu”.

“Plan namjene i korištenja radiofrekvencijskog spektra za Bosnu i Hercegovinu” rađen je u skladu sa Odlukama Evropske konferencije za poštu i telekomunikacije (CEPT) ECC/DEC(03)05 i ECC/DEC/(01)03, izvještajem CEPT/ERC/REP 25, u skladu sa ITU RR, kao i svim drugim relevantnim odlukama, izvještajima i preporukama  ITU-a i CEPT-a, najnovijim izmjenama usvojenim na Svjetskoj radio konferenciji WRC-2007 te potrebama korisnika u BiH.

Regulatorna agencija za komunikacije će stalno pratiti izmjene i dopune dokumenata na osnovu kojih je izrađen ovaj Plan te periodično pripremati prijedloge izmjena Plana.

 

 
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2018. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional