Четвртак 23 Нов 2017
pretraga
 Претрага
 Како нас контактирати?

Структура

Радом Агенције руководе слиједећа тијела:

-  Генерални директор
-  Савјет Агенције

Генерални директор руководи Агенцијом и, у складу са Законом, одговоран је за регулаторне функције, админстративне послове и кадровска питања, те успостављање правила о интерним процедурама. Генералног директора бира Савјет Агенције, а потврђује Савјет министара БиХ. Мандат генералног директора траје 4 године, а може се обновити једном. Према члану 40. Закона о комуникацијама БиХ, генерални директор не може бити званичник са законодавним или извршним овлашћењима на било којем нивоу власти, или члан органа политичке странке. Генерални директор подноси извјештаје Савјету Агенције.

Савјет Агенције састоји се од седам чланова које предлаже Савјет министара на основу листе кандидата коју је утврдило Савјет Агенције, а именује их Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине. Савјет води Агенцију у стратешким питањима те усваја кодексе и правила за подручја рада у надлежности Агенције. Поред тога, Савјет има и апелациону функцију у случају улагања жалби на одлуке које доноси генерални директор. Одлуке у Савјету доносе се консензусом. У посебним случајевима, кад се не може постићи консензус, одлука се може донијети простом већином уколико су најмање четири члана присутна и гласају.

Основне организационе јединице Агенције су кабинет генералног директора, сектори и одјељења.

Сектори, као основне организационе јединице, оснивају се унутар подручја рада Агенције, како слиједи:

Подручје телекомуникација:
Сектор за лиценцирање у телекомуникацијама
Сектор за интерконекцију и регулацију тржишта у телекомуникацијама

Подручје емитовања:
Сектор за дозволе, дигитализацију и координацију у емитовању
Сектор за програмске садржаје, приговоре и правну регулативу у емитовању
Сектор за аудиовизуелне услуге и међународну сарадњу у емитовању

Подручје правних, финансијских и општих послова:
Сектор за правне послове
Сектор за финансијско-рачуноводствене послове

Подручје управљања радиоспектром:
Одјељење за радиодифузију
Одјељење за фиксну и мобилну службу
Одјељење за међународну координацију и регулативу

Подручје радио-мониторинга, информационо-техничке подршке и контроле поштивања услова дозвола:
Одјељење за радио-мониторинг
Одјељење за информационо-техничку подршку
Одјељење за контролу поштивања услова дозвола

Остали сектори:
Сектор за односе с јавношћу
Регионални сектор Бања Лука
Регионални сектор Мостар

 
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
ПочетнаО намаТелекомуникацијеЕмитовањеУправљање радио спектромМониторингЗакони и подзаконски акти
Copyright © 2017. Регулаторна агенција за комуникације
Израда:
  Valid HTML 4.01 Transitional