Четвртак 23 Нов 2017
pretraga
 Претрага
 Како нас контактирати?

Емитовање

Водећи се Законом о комуникацијама БиХ, Агенција у области емитовања регулише и подржава развој аудиовизуелног сектора у БиХ, те штити креативне слободе, културне и политичке разлике, истовремено штитећи људско достојанство. У оквиру свог рада, Агенција је опредијељена да подржава заштиту права на слободу изражавања као фундаменталног људског права које је неопходно за функционисање демократских процеса.

 

У области емитовања, Агенција:

 • Успоставља професионалне стандарде у области аудиовизуелних медијских услуга и медијских услуга радија, кабловске дистрибуције и дигитализације РТВ емитовања;
 • Издаје дозволе пружаоцима медијских услуга, кабловским дистрибутерима, као и дозволе јавним РТВ сервисима у БиХ;
 • Спречава илегално пружање услуга из области емитовања;
 • Води и рјешава случајеве у вези програмских стандарда, техничких услова емитовања, услова дозволе за кабловску дистрибуцију, те правовремено дјелује по приговорима и жалбама, а у сарадњи са релевантним подручјима и одјелима унутар Агенције;
 • Израђује прописе у области емитовања, оглашавања и других важећих правила, као и остала  релевантна правила и прописе Агенције;
 • Представља Агенцију у радним тијелима и пројектима у области емитовања, а по овлаштењу Генералног директора;
 • Припрема студије, приједлоге и истраживања у смислу увођења новитета у области емитовања, кабловске дистрибуције и преласка на дигиталну ТВ;
 • Координише питања емитовања са Савјетом министара БиХ и другим државним и ентитетским институцијама, у складу са овлаштењима Генералног директора;
 • Координише питања преласка са аналогног на дигитално земаљско телевизијско емитовање са Савјетом министара БиХ и другим релевантним институцијама;
 • У сарадњи са облашћу Радиофреквентног спектра Агенције, одређује начине и услове кориштења мултиплекса за потребе дигиталног земаљског емитовања, те проводи јавни позив за додјелу права на кориштење мултиплекса;
 • Издаје дозволе за дигитално телевизијско емитовање;
 • У складу са релевантним законским одредбама предузима разумне мјере у циљу заштите ауторских права у области емитовања и кабловске дистрибуције;
 • Сарађује и одржава редовне контакте са корисницима дозвола;
 • Обавља дужности у складу са законима којима се уређује рад јавног РТВ система БиХ и јавних РТВ сервиса у БиХ;
 • Врши хармонизацију регулаторног оквира у складу са европским правним инструментима и стандардима, те препорукама Европске уније у циљу придруживања европским интеграцијама;
 • Сарађује са Централном изборном комисијом БиХ и спроводи релевантне одредбе Изборног закона БиХ, као и Правилника о медијском представљању политичких субјеката;
 • Представља Агенцију на одговарајућим домаћим и међународним нивоима у области емитовања;
 • Активно сарађује са међународним организацијама везаним за рад области емитовања, као што су Европска комисија, Савјет Европе и друге;
 • Анализира догађаје који могу имати утицаја на медијско окружење и рад Агенције;
 • Промовише медијску писменост и ради на подизању свијести у јавности о одговорном и сигурном кориштењу свих медијских услуга;
 • Сарађује са образовним институцијама и учествује у едукативним активностима и предавањима у циљу приближавања принципа регулације електронских медија, мандата и начина рада Агенције ученицима основних и средњих школа, те студентима журналистике и сродних студија.

 

Програмски стандарди и приговори

Основне активности области емитовања у вези са програмским стандардима, приговорима и регулативом у емитовању укључују:

 

 • Обраду и анализирање приговора, те процесуирање случајева могућег кршења правила и прописа у складу са утврђеном подзаконском процедуром;
 • Вођење и рјешавање случајева у вези програмских стандарда, те правовремено дјеловање по приговорима и жалбама;
 • Припрему информација и извјештаја о случајевима који се тичу садржаја програма;
 • Припрему студија, приједлога и истраживања у смислу увођења новитета у области програмских стандарда;
 • Активности на хармонизацији регулаторног оквира у складу са европским правним инструментима и стандардима, те препорукама ЕУ у циљу придруживања европским интеграцијама, а уз уважавање економске и друштвене реалности у којој се БиХ налази;
 • Спровођење релевантних одредби Изборног закона БиХ, као и Правилника о медијском представљању политичких субјеката у изборним процесима и сарадња са Централном изборном комисијом БиХ.
Назад Назад  
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
ПочетнаО намаТелекомуникацијеЕмитовањеУправљање радио спектромМониторингЗакони и подзаконски акти
Copyright © 2017. Регулаторна агенција за комуникације
Израда:
  Valid HTML 4.01 Transitional