Четвртак 23 Нов 2017
pretraga
 Претрага
 Како нас контактирати?

Телекомуникације

Подручје телекомуникација обавља послове Агенције из области телекомуникација у складу са законом, и надлежан је за слиједеће:

 • Реализацију свих обавеза Агенције одређених Одлуком Високог представника за Босну и Херцеговину о успостави Регулаторне агенције за комуникације, Закона о телекомуникацијама и другим правним актима везаним за поље телекомуникација;
 • Пружање стручне помоћи генералном директору која му омогућава да остварни глобални циљ Регулаторне агенције за комуникације;
 • Осигурава да се међународне телекомуникацијске услуге пружају у складу са условима дозвола које издаје Агенција;
 • Успоставља услове и креира дефиниције које су садржане у дозволама за операторе и пружаоце услуга;
 • Надгледа пружање телекомуникацијских услуга у складу са прописаним дозволама издатим од стране Агенције;
 • Израђује неопходне докуменате који регулишу поље телекомуникацијских услуга и мрежа;
 • Припрема појединачна правила и одлуке за успјешно међуповезивање и међуоперативност опреме у телекомуникацијским мрежама;
 • Сарађује са свим операторима телекомуникација који посједују дозволу Агенције;
 • Креира План бројева за телефонске услуге и надгледа спровођења истог, што осигурава једноставну и свеобухватну употребу свих могућности које постоје у европским земљама;
 • Надгледа и подржава процес дерегулације, приватизације и либерализације, као и увођење конкуренције у тржиште телекомуникација;
 • Надгледа стање тарифирања телекомуникацијских услуга на тржишту, те подузима неопходне мјере када је то потребно;
 • Осигурава да свака особа у Босни и Херцеговини има приступ било којем телефонском именику који је издао оператор телекомуникација, на разумној комерцијалној основи;
 • Сарађује са Вијећем министара и ентитетским министарствима надлежним за телекомуникације у вези са питањима сектора за телекомуникације;
 • Представља интересе Босне и Херцеговине у пољу телекомуникација.
Назад Назад  
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
ПочетнаО намаТелекомуникацијеЕмитовањеУправљање радио спектромМониторингЗакони и подзаконски акти
Copyright © 2017. Регулаторна агенција за комуникације
Израда:
  Valid HTML 4.01 Transitional