Четвртак 23 Нов 2017
pretraga
 Претрага
 Како нас контактирати?

О нама

Регулаторна агенција за комуникације (Агенција) основана је 2. марта, 2001. године спајањем надлежности Независне комисије за медије и Регулаторне агенције за телекомуникације које су до тада радиле одвојено. Агенција дјелује на државном нивоу и њен мандат је дефинисан Законом о комуникацијама БиХ (Службени гласник БиХ, бр.31/03), који је првобитно наметнут одлуком високог представника у октобру 2002. године, а Парламентарна скупштина БиХ га је усвојила у септембру 2003. године.

Агенција је регулатор са спојеним надлежностима, настала по узору на сличне процесе у европским земљама и одражава спајање технологија у телекомуникацијама и емитовању, на начин који може да одговори потребама тржишта.

Тржиште електронских комуникација је сектор напредних технологија, а његове основне карактеристике су развој технологија, стално увођење нових услуга и константан развој пословних модела. То је такође сектор у којем владају доминантни учесници са знатном маркетиншком снагом. Изазови стављени пред регулатора оваквог тржишта усмјерени су на успостављање равнотеже међу заинтересованим странама: корисника на једној и тржишта на другој страни, штитећи интересе корисника на конкурентном тржишту те подржавајући улазак нових yчесника.

По угледу на сличне институције у Европи, надлежности Агенције засноване су на принципима независности, провођењу регулације и мониторингу поштивања закона и правила, и осигурању техничких, финансијских и кадровских предуслова за ефикасно извршавање задатака.

У складу са Законом о комуникацијама БиХ, надлежности Агенције су: креирање и промовисање правила у секторима емитовања и телекомуникација, лиценцирање оператора у секторима емитовања и телекомуникација, планирање, управљање и додјељивање фреквенцијског спектра, примјењивање техничких и других стандарда који се тичу квалитета, те успостављање и одржавање система накнада за дозволе.

Друге институције могу имати посебне одговорности када је регулација у питању, а посебно Савјет министара БиХ, који је надлежан за креирање и усвајање политике дјеловања у складу са постојећим правним оквиром.

Назад Назад  
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
ПочетнаО намаТелекомуникацијеЕмитовањеУправљање радио спектромМониторингЗакони и подзаконски акти
Copyright © 2017. Регулаторна агенција за комуникације
Израда:
  Valid HTML 4.01 Transitional