pretraga
 Pretraga
 Kako nas kontaktirati?

Upravljanje radio spektrom

Odjel za uređenje radio frekvencijskog spektra je uspostavljen kako bi provodio funkcije Agencije u upravljanju radio-frekvencijskim spektrom, i obuhvaća:

 • Realiziranje svih obveza Agencije definiranih odlukom Visokoga predstavnika za Bosnu I Hercegovinu o uspostavljanju Regulatorne Agencije za komunikacije, Zakonom o telekomunikacijma i drugim dokumentima koji se odnose na područje radio-komunikacija;
 • Dodjeljivanje, planiranje i koordiniranje korištenja radijskoga spektra;
 • Održavanje i objavljivanje tablice frekvencija dodijeljenih za cijelu Bosnu i Hercegovinu;
 • Uspostavljanje i održavanje baze podataka o frekvencijama;
 • Uspostavljanje rokova i uvjeta za uporabu frekvencija potrebnih za pružanje međuentitetskih i međunarodnih usluga ili bilo kakve druge uporabe frekvencija koje zahtijevaju međunarodnu koordinaciju;
 • Vršenje priprema svih potrebnih dokumenata u području radio-komunikacija;
 • Nadgledanje uporabe radio-frekvencija, sprječavanje štetnih smetnji na međuentitetskoj ili međunarodnoj razini te izrada regulative za kontrolu radijske opreme;
 • Izdavanje dozvole i odobrenja za sve korisnike radijskih frekvencija, a za radio i TV tehničkog dijela licence (Aneks 3)
 • Identificiranje slučajeva u kojima se učinkovita uporaba spektra radio-frekvencija može osigurati jedino putem organizacije javnoga natjtečaja za izdavanje odgovarajuće dozvole;
 • Zastupanje interesa Bosne i Hercegovine u međunarodnim institucijama;
 • Takve druge funkcije kakve su joj dodijeljene sukladno zakonu ili od Vijeća ministara.
Nazad Nazad  
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitiranjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2017. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional