pretraga
 Pretraga
 Kako nas kontaktirati?

SEE Digi.TV

SEE Digi.TV

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) je punopravni partner u projektu Digitalna televezija u jugoistočnoj Evropi, SEE Digi.TV. Projekat su-finansira Evropska unija iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), a u okviru programa Transnacionalne suradnje za jugoistočnu Evropu.

Cilj projekta je harmonizacija pravnih, tehničkih i ekonomskih aspekata procesa digitalizacije u regiji jugoistočne Evrope sa EU, kako bi se izbjegla fragmentacija politika, tehnologije i tržišta. Osim toga, projekat ima cilj da kreira regionalnu strategiju kako bi se omogućilo iskorištavanje oslobođenog frekventnog spektra za nove ICT širokopojasne usluge, te postiglo efikasno upravljanje digitalnom dividendom. Pored Bosne i Hercegovine, učesnici u projektu su Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Albanija te Austrija, Italija i Mađarska

U sklopu projektnih aktivnosti, Agencija je naručila izradu studija od vanjskih izvršilaca, pod okriljem pravne, ekonomske, tehničke i komponente vezane za podizanja svijesti javnosti. U tom smislu, u nastavku možete naći sljedeće studije vezane za proces digitaizacije u BiH:

1.    Pravni okvir – “Analiza pravnog okvira za uvođenje DTT u BiH”

2.    Ekonomski okvir:

2.1. “Ekonomska studija o mogućnostima iskorištenja digitalne dividende u BiH

2.2. “Ekonomska analiza potrebe uvođenja novih usluga u BiH”

3.    Tehnički okvir – “Analiza tehničkog okvira u procesu digitalizacije u BiH”

4.    Promotivne aktivnosti

4.1. “Digitalna televizija u BiH- Prijedlog informativne kampanje”

4.2. Priprema plana komunikacije sa potrošačima

4.3. Doprinos izradi regionalnog programa za edukaciju potrošača

4.4. Rezultati istraživanja javnog mnijenja u vezi sa procesom digitalizacije u BiH

 

Evropska komisija je izvršno tijelo EU.

„Evropska unija se sastoji od 27 država članica koje su odlučile postepeno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Tokom 50 godina proširenja, zajedno su izgradile zonu stabilnosti, demokratije i održivog razvoja, istovremeno zadržavajući kulturne različitosti, toleranciju i lične slobode. Evropska unija je posvećena tomu da svoja dostignuća i vrijednosti dijeli sa zemljama i ljudima izvan vlastitih granica”.

 
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2017. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional