pretraga
 Pretraga
 Kako nas kontaktirati?

Emitovanje

Oslanjajući se na Zakon o komunikacijama BiH, Agencija se u oblasti emitovanja vodi imperativom podržavanja razvoja audiovizuelnog sektora u BiH i zaštite kreativnih sloboda, kulturnih i političkih razlika i demokratskih procesa, istovremeno štiteći ljudsko dostojanstvo i, što je najvažnije, razvijajući i štiteći jedno od fundamentalnih ljudskih prava, prava na slobodu izražavanja, koje je neophodan preduslov za funkcioniranje demokratije.

Osnovne djelatnosti Agencije u oblasti emitovanja su:

 • Uvođenje profesionalnih standarda u oblasti RTV  emitovanja, kablovske distribucije RTV programa, digitalizacije RTV emitovanja;
 • Izdavanje dozvola za rad elektronskim medijima, kablovskim distributerima, kao i dozvola za satelitsko emitovanje programa;
 • Poduzimanje aktivnosti u cilju sprečavanja ilegalnog RTV emitovanja i kablovske distribucije RTV programa;
 • Vođenje i rješavanje slučajeva u vezi programskih standarda, tehničkih uslova dozvole za RTV emitovanje, uslova dozvole za kablovsku distribuciju RTV i dozvole za audiovizuelne medijske usluge, te pravovremeno djelovanje po prigovorima i žalbama, a u saradnji sa relevantnim područjima i odjelima unutar Agencije;
 • Uspostavljanje propisa u polju emitovanja, oglašavanja i drugih važećih pravila, kao i predlaganje primjenjivih promjena kodeksa za emitovanje i ostalih relevantnih pravila i propisa Agencije u slučaju potrebe;
 • Predstavljanje Agencije u različitim radnim grupama, projektima i sl. u polju emitovanja, a po ovlaštenju Generalnog direktora;
 • Priprema studija, prijedloga i istraživanja u smislu uvođenja noviteta u polju emitovanja, kablovske distribucije RTV programa i prelazak na digitalnu TV;
 • Koordinacija pitanja emitovanja sa Vijećem ministara i drugim državnim i entitetskim institucijama, u skladu sa ovlaštenjima datih od strane Generalnog direktora;
 • Poduzimanje razumnih mjera u cilju zaštite autorskih prava u polju emitovanja i kablovske distribucije programa, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama;
 • Saradnja i redovni kontakti sa korisnicima dozvola;
 • Obavljanje dužnosti dodijeljenih zakonima kojima se uređuje rad javnog RTV Sistema BiH i javnih RTV servisa u BiH;
 • Harmonizacija regulatornog okvira u skladu sa evropskim pravnim instrumentima i standardima, te preporukama EU u cilju pridruživanja evropskim integracijama;
 • Saradnja sa Centralnom izbornom komisijom BiH i sprovođenje relevantnih odredaba Izbornog zakona BiH, kao i Pravilnika o medijskom predstavljanju političkih subjekata;
 • Predstavljanje Agencije na odgovarajućim domaćim i međunarodnim nivoima u oblasti emitovanja;
 • Aktivna saradnja sa međunarodnim organizacijama vezanim za rad područja emitovanja, kao što su Evropska komisija, Vijeće Evrope i dr.;
 • Analiza događaja koji mogu imati utjecaja na medijsko okruženje i rad Agencije;
 • Promoviranje medijske pismenosti i podizanje svijesti u javnosti o odgovornom i sigurnom korištenju svih medijskih usluga.

 

 

 

-

Nazad Nazad  
 RAK - Video spot
 RAK - Radio reklama 01
PočetnaO namaTelekomunikacijeEmitovanjeUpravljanje radio spektromMonitoringZakoni i podzakonski akti
Copyright © 2016. Regulatorna agencija za komunikacije
Izrada:
  Valid HTML 4.01 Transitional